ТЪРСЕНЕ НА ПОСТАНОВЕН СЪДЕБЕН АКТ

Търсенето се извършва по номер на дело, година на образуване и вид!
За да разгледате постановените съдебни актове по дела разглеждани от Районен съд – Омуртаг, без извършване на търсене по определени критерии, е необходимо да посетите страницата с постановени съдебни актове и да изберете период (седмица) от публикуваните списъци!
 
Номер на дело:  

(Без водещи нули или други символи!)
Година на образуване:  
Изберете година на образуване на делото!
Вид дело:  
Изберете вид дело!