СПИСЪК С НАСРОЧЕНИ ДЕЛА
       [График на съдебните заседания]

От тази страница може да бъде направена справка за насрочените дела (насрочени съдебни заседания) в Районен съд – Омуртаг. Информацията е организирана в списък и е разделена по периоди, подредени хронологично, като всеки един период обхваща една календарна седмица.
За да разгледате справка за насрочени съдебни заседания за определена дата е необходимо да изберете период от списъка по-долу.
 
Списък с насрочени съдебни заседания
Насрочени дела по периоди (седмици) от 18.02.2019 г. до 10.03.2019 г.

Насрочване
на делото
Вид дело,
№ и година
Предмет
Обвинител, ищец, жалбоподател
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав
Седмица № 08/2019 (от 18.02.2019 г. до 24.02.2019 г.)
понеделник, 18 февруари 2019 г. (18.02.2019 г.)
09:30 ч.
Гражданско дело № 405/2018
Предмет: АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА
Обвинител, ищец, жалбоподател: К. А. - 98 ЕООД
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: НАЧАЛНИКА НА ОС"ЗЕМЕДЕЛИЕ " ГРАД АНТОНОВО, Б.М.З., С.Б.Б., Б.С.Б., С.С.Б.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
Гражданско дело № 90/2018
Предмет: Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение
Обвинител, ищец, жалбоподател: Т. Б. ЕАД
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Й.М.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:00 ч.
АНД № 218/2018
Предмет: КАТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: М.В.Й.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ОД НА МВР - ТЪРГОВИЩЕ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
вторник, 19 февруари 2019 г. (19.02.2019 г.)
09:30 ч.
НЧХД № 240/2018
Предмет: Обида и квалифицирана обида
Обвинител, ищец, жалбоподател: Д.И.Д.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.Д.И.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:30 ч.
НОХД № 21/2019
Предмет: Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: К.А.И.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
сряда, 20 февруари 2019 г. (20.02.2019 г.)
10:30 ч.
Гражданско дело № 92/2018
Предмет: Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение
Обвинител, ищец, жалбоподател: М. ЕАД
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Н.Р.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:00 ч.
Гражданско дело № 101/2018
Предмет: Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение
Обвинител, ищец, жалбоподател: М. ЕАД
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.З.С.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:30 ч.
Гражданско дело № 102/2018
Предмет: Искове по КЗ
Обвинител, ищец, жалбоподател: ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ЕООД
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.Д.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
петък, 22 февруари 2019 г. (22.02.2019 г.)
10:00 ч.
Гражданско дело № 145/2017
Предмет: Делба
Обвинител, ищец, жалбоподател: Н.А.Ч., М.Ш.Я., Е.Ш.М.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Е.А.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
10:30 ч.
Гражданско дело № 166/2017
Предмет: Делба
Обвинител, ищец, жалбоподател: И.П.П.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.И.П.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:00 ч.
Гражданско дело № 55/2018
Предмет: Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014
Обвинител, ищец, жалбоподател: Д.Н.К.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Х.А.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
Седмица № 09/2019 (от 25.02.2019 г. до 03.03.2019 г.)
вторник, 26 февруари 2019 г. (26.02.2019 г.)
09:30 ч.
АНД № 258/2018
Предмет: МВР
Обвинител, ищец, жалбоподател: М.Д.М.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РУ ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
Гражданско дело № 348/2018
Предмет: Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение
Обвинител, ищец, жалбоподател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: К.И.С.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
Гражданско дело № 374/2018
Предмет: Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение
Обвинител, ищец, жалбоподател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: В.А.Ю.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:30 ч.
Гражданско дело № 104/2018
Предмет: Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение
Обвинител, ищец, жалбоподател: П. И. Б. АД СОФИЯ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Т.В.И.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
сряда, 27 февруари 2019 г. (27.02.2019 г.)
09:30 ч.
АНД № 14/2019
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.Р.И.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
Гражданско дело № 81/2018
Предмет: Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение
Обвинител, ищец, жалбоподател: Ю. Б. АД ГР. СОФИЯ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: В.Е.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
10:30 ч.
Гражданско дело № 99/2017
Предмет: Искове за недействителност на правни сделки
Обвинител, ищец, жалбоподател: И. А. ЕООД
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: К. А. - 98 ЕООД, С.С.И.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
10:30 ч.
НОХД № 252/2018
Предмет: Кражба, представляваща опасен рецидив
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Е.А.С.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
АНД № 7/2019
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.С.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:15 ч.
Гражданско дело № 160/2016
Предмет: Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ
Обвинител, ищец, жалбоподател: П.З.П., П.С.В., К.Р.Н.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: К.Г.А., Г.К.А., П.З.П.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
четвъртък, 28 февруари 2019 г. (28.02.2019 г.)
09:30 ч.
НЧХД № 235/2018
Предмет: Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)
Обвинител, ищец, жалбоподател: А.Е.Н., Е.Н.А.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.А.Г.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:00 ч.
АНД № 251/2018
Предмет: КАТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: И.Х.М.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РУ НА МВР ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:30 ч.
АНД № 11/2019
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Д.В.Г.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
петък, 1 март 2019 г. (01.03.2019 г.)
11:00 ч.
АНД № 19/2019
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.А.И.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
Седмица № 10/2019 (от 04.03.2019 г. до 10.03.2019 г.)
вторник, 5 март 2019 г. (05.03.2019 г.)
09:30 ч.
Гражданско дело № 471/2018
Предмет: Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.
Обвинител, ищец, жалбоподател: Р.С.А.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата:  
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
Гражданско дело № 239/2018
Предмет: Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014
Обвинител, ищец, жалбоподател: П.В.В.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Г.С.Г.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:00 ч.
Гражданско дело № 203/2017
Предмет: Делба
Обвинител, ищец, жалбоподател: И.А.С.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: И.А.С., Ф.А.И., Х.А.К., Е.А.Е.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:30 ч.
Гражданско дело № 393/2018
Предмет: Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
Обвинител, ищец, жалбоподател: К.С.Я.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Д.И.Г., К.И.П., Д.С.В.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:45 ч.
Гражданско дело № 259/2018
Предмет: Делба
Обвинител, ищец, жалбоподател: Ф.Н.Х.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.Н.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
15:00 ч.
АНД № 22/2019
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: А.Н.В., В.С.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
четвъртък, 7 март 2019 г. (07.03.2019 г.)
09:30 ч.
НОХД № 4/2019
Предмет: Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Ю.Х.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
 
Публикуваният списък има единствено спомагателна функция. Евентуалното наличие на грешки в него, не поражда правни последици, свързани с призоваването и явяването на страните, техните представители и другите участници в съдебно заседание.

Последна актуализация: петък, 15 февруари 2019 г. | 10:26 ч.