СПИСЪК С НАСРОЧЕНИ ДЕЛА
       [График на съдебните заседания]

От тази страница може да бъде направена справка за насрочените дела (насрочени съдебни заседания) от Районен съд – Омуртаг. Информацията е организирана в списък и е разделена по периоди, подредени хронологично, като всеки един период обхваща една календарна седмица.
За да разгледате справка за насрочени съдебни заседания за определена дата е необходимо да изберете период от списъка по-долу.
 
Списък с насрочени съдебни заседания
Насрочени дела по периоди (седмици) от 10.12.2018 г. до 30.12.2018 г.

Насрочване
на делото
Вид дело,
№ и година
Предмет
Обвинител, ищец, жалбоподател
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав
Седмица № 50/2018 (от 10.12.2018 г. до 16.12.2018 г.)
вторник, 11 декември 2018 г. (11.12.2018 г.)
09:30 ч.
Гражданско дело № 466/2016
Предмет: Делба
Обвинител, ищец, жалбоподател: С.Н.Д., П.Д.П., Р.Д.П.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.Й.А., П.Й.А., В.Б.И., И.Е.И.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
АНД № 221/2018
Предмет: МВР
Обвинител, ищец, жалбоподател: О.Д.А.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РУ ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
Гражданско дело № 558/2017
Предмет: Делба
Обвинител, ищец, жалбоподател: З.Х.М., Х.Х.М., Ф.Х.М.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.И.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
НОХД № 220/2017
Предмет: Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.Н.М., С.Н.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:00 ч.
Гражданско дело № 240/2018
Предмет: Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ
Обвинител, ищец, жалбоподател: Б.П.Х., П.С.Е., Т.С.И., К.С.И.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: К. АД - ГР. ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
сряда, 12 декември 2018 г. (12.12.2018 г.)
10:00 ч.
НОХД № 155/2018
Предмет: Измама
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Х.Х.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:00 ч.
Гражданско дело № 515/2017
Предмет: Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014
Обвинител, ищец, жалбоподател: А.С.И.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ОБЩИНА ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:00 ч.
НОХД № 243/2018
Предмет: Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.А.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:30 ч.
АНД № 229/2018
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Н.Ч.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
четвъртък, 13 декември 2018 г. (13.12.2018 г.)
09:30 ч.
АНД № 210/2018
Предмет: ИАРА
Обвинител, ищец, жалбоподател: Т.А.Х.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ТЕРИТОРИАЛНО ЗВЕНО "РИБАРСТВО И КОНТРОЛ" ТЪРГОВИЩЕ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
АНД № 209/2018
Предмет: ИАРА
Обвинител, ищец, жалбоподател: Т.А.Х.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ТЕРИТОРИАЛНО ЗВЕНО "РИБАРСТВО И КОНТРОЛ" ТЪРГОВИЩЕ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
Гражданско дело № 335/2018
Предмет: Делба
Обвинител, ищец, жалбоподател: Х.И.А.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Ю.Й.М., Х.М.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:00 ч.
Гражданско дело № 266/2018
Предмет: Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
Обвинител, ищец, жалбоподател: Н.Ю.М.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Г.Х.Я., Й.М.Ч.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:30 ч.
АНД № 227/2018
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Е.И.Н.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
14:30 ч.
Гражданско дело № 413/2018
Предмет: Искове по СК - издръжка, изменение
Обвинител, ищец, жалбоподател: А.Г.М.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Г.М.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
Седмица № 51/2018 (от 17.12.2018 г. до 23.12.2018 г.)
вторник, 18 декември 2018 г. (18.12.2018 г.)
10:00 ч.
НОХД № 278/2017
Предмет: Документна измама в големи размери или представляваща опасен рецидив
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: П.С.П.Н., П.Б.В.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
НОХД № 5/2018
Предмет: Квалифицирани състави на хулиганство
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Е.А.Е.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
сряда, 19 декември 2018 г. (19.12.2018 г.)
10:00 ч.
Гражданско дело № 245/2018
Предмет: Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ
Обвинител, ищец, жалбоподател: Р.Х.М.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ОБЩИНА ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
10:30 ч.
Гражданско дело № 369/2018
Предмет: Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
Обвинител, ищец, жалбоподател: О.Ф.А.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: А.И.А., Ф.О.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:00 ч.
Гражданско дело № 324/2018
Предмет: Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.
Обвинител, ищец, жалбоподател: Х.А.М.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата:  
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:30 ч.
Гражданско дело № 365/2018
Предмет: Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014
Обвинител, ищец, жалбоподател: Р.А.А.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ОБЩИНА ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
четвъртък, 20 декември 2018 г. (20.12.2018 г.)
09:30 ч.
Гражданско дело № 181/2018
Предмет: Делба
Обвинител, ищец, жалбоподател: Г.Н.М.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.Н.К., А.М.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
Гражданско дело № 312/2018
Предмет: Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
Обвинител, ищец, жалбоподател: Х.Х.А., А.Е.А.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Х.А.А., С.Х.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
Гражданско дело № 311/2018
Предмет: Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
Обвинител, ищец, жалбоподател: А.М.Д.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Ш.И.Е.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:00 ч.
НЧХД № 235/2018
Предмет: Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)
Обвинител, ищец, жалбоподател: А.Е.Н., Е.Н.А.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.А.Г.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова

Последна актуализация: петък, 7 декември 2018 г. | 16:01 ч.