Уважаеми потребители, официалният сайт на Районен съд – Омуртаг е преместен на нов адрес: https://omurtag-rs.justice.bg
Текущият сайт ще престане да работи след 1 януари 2020 г.!
Информацията в настоящият сайт ще се актуализира до 30.11.2019 г., след тази дата актуална информация се публикува само в новия сайт!

СПИСЪК С НАСРОЧЕНИ ДЕЛА
       [График на съдебните заседания]

От тази страница може да бъде направена справка за насрочените дела (насрочени съдебни заседания) в Районен съд – Омуртаг. Информацията е организирана в списък и е разделена по периоди, подредени хронологично, като всеки един период обхваща една календарна седмица.
За да разгледате справка за насрочени съдебни заседания за определена дата е необходимо да изберете период от списъка по-долу.
 
Списък с насрочени съдебни заседания
Насрочени дела по периоди (седмици) от 16.12.2019 г. до 05.01.2020 г.

Насрочване
на делото
Вид дело,
№ и година
Предмет
Обвинител, ищец, жалбоподател
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав
Седмица № 51/2019 (от 16.12.2019 г. до 22.12.2019 г.)
понеделник, 16 декември 2019 г. (16.12.2019 г.)
11:00 ч.
Гражданско дело № 79/2019
Предмет: Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение
Обвинител, ищец, жалбоподател: А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Ф.Х.К.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:30 ч.
Гражданско дело № 65/2019
Предмет: Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение
Обвинител, ищец, жалбоподател: ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Б.М.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
сряда, 18 декември 2019 г. (18.12.2019 г.)
10:00 ч.
Гражданско дело № 157/2019
Предмет: Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.
Обвинител, ищец, жалбоподател: М.Ф.М.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Х.Ф.И.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
10:30 ч.
Гражданско дело № 99/2019
Предмет: Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение
Обвинител, ищец, жалбоподател: ФРЕШ КРЕДИТ ЕООД
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: А.М.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:30 ч.
Гражданско дело № 402/2018
Предмет: Искове по КЗ
Обвинител, ищец, жалбоподател: И.Й.И.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:30 ч.
Гражданско дело № 135/2019
Предмет: Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение
Обвинител, ищец, жалбоподател: Я. ПРО АРХ ЕООД
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ОБЩИНА ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
четвъртък, 19 декември 2019 г. (19.12.2019 г.)
10:00 ч.
НОХД № 200/2019
Предмет: Състави на придобиване и държане на наркотични вещества
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: В.С.В.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:00 ч.
АНД № 218/2019
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.Д.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
петък, 20 декември 2019 г. (20.12.2019 г.)
10:30 ч.
АНД № 223/2019
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.А.С.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
 
Публикуваният списък има единствено спомагателна функция. Евентуалното наличие на грешки в него, не поражда правни последици, свързани с призоваването и явяването на страните, техните представители и другите участници в съдебно заседание.

Последна актуализация: петък, 29 ноември 2019 г. | 14:42 ч.