СПИСЪК С НАСРОЧЕНИ ДЕЛА
       [График на съдебните заседания]

От тази страница може да бъде направена справка за насрочените дела (насрочени съдебни заседания) от Районен съд – Омуртаг. Информацията е организирана в списък и е разделена по периоди, подредени хронологично, като всеки един период обхваща една календарна седмица.
За да разгледате справка за насрочени съдебни заседания за определена дата е необходимо да изберете период от списъка по-долу.
 
Списък с насрочени съдебни заседания
Насрочени дела по периоди (седмици) от 20.08.2018 г. до 09.09.2018 г.

Насрочване
на делото
Вид дело,
№ и година
Предмет
Обвинител, ищец, жалбоподател
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав
Седмица № 34/2018 (от 20.08.2018 г. до 26.08.2018 г.)
понеделник, 20 август 2018 г. (20.08.2018 г.)
10:30 ч.
НОХД № 5/2018
Предмет: Квалифицирани състави на хулиганство
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Е.А.Е.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
вторник, 21 август 2018 г. (21.08.2018 г.)
10:00 ч.
ЧГД № 124/2018
Предмет: Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице
Обвинител, ищец, жалбоподател: БАНКА "Д." ЕАД ГР. СОФИЯ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата:  
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:15 ч.
ЧГД № 220/2018
Предмет: Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице
Обвинител, ищец, жалбоподател: БАНКА "Д." ЕАД ГР. СОФИЯ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата:  
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
Гражданско дело № 206/2018
Предмет: Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.
Обвинител, ищец, жалбоподател: Б.А.Х.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: З.Х.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:30 ч.
Гражданско дело № 268/2018
Предмет: Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.
Обвинител, ищец, жалбоподател: Х.М.М.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Е.И.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
сряда, 22 август 2018 г. (22.08.2018 г.)
10:00 ч.
Гражданско дело № 306/2016
Предмет: Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение
Обвинител, ищец, жалбоподател: ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "КОСМОС"
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ОБЩИНА ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
10:30 ч.
АНД № 105/2018
Предмет: КАТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: Т.К.Т.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ОД НА МВР ТЪРГОВИЩЕ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:00 ч.
Гражданско дело № 180/2017
Предмет: Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ
Обвинител, ищец, жалбоподател: М.М.М.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.М.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:30 ч.
Гражданско дело № 444/2016
Предмет: Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК
Обвинител, ищец, жалбоподател: ЕТ "Б.М."
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.Е.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
14:00 ч.
ЧНД № 145/2018
Предмет: Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Е.Е.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
14:30 ч.
Гражданско дело № 274/2018
Предмет: Производства по Закона за защита от домашното насилие
Обвинител, ищец, жалбоподател: М.А.С.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: А.С.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
четвъртък, 23 август 2018 г. (23.08.2018 г.)
09:30 ч.
НОХД № 46/2018
Предмет: Съвкупление с лице, ненавършило 14г. или с лице, навършило 14 г., неразбиращо свойството и значението на извършеното
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: И.Е.Р.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
15:00 ч.
Гражданско дело № 304/2018
Предмет: Производства по Закона за защита от домашното насилие
Обвинител, ищец, жалбоподател: Е.К.П.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: К.В.Т.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
петък, 24 август 2018 г. (24.08.2018 г.)
10:00 ч.
АНД № 111/2018
Предмет: ДИТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: Д. Т. Т. ЕООД
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ГР. ТЪРГОВИЩЕ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
10:30 ч.
Гражданско дело № 455/2017
Предмет: Иск за установяване на трудов стаж
Обвинител, ищец, жалбоподател: И.М.А.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:00 ч.
Гражданско дело № 415/2016
Предмет: Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение
Обвинител, ищец, жалбоподател: М.М.С.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Н.Т.К., Ц.Т.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:30 ч.
Гражданско дело № 303/2017
Предмет: Искове по КЗ
Обвинител, ищец, жалбоподател: Ч.Я.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ЗАД "А." АД ГР. СОФИЯ, И.Г.И.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
14:30 ч.
ЧНД № 132/2018
Предмет: Производство по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни дела
Обвинител, ищец, жалбоподател: МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО СОФИЯ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Л.К.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
Седмица № 35/2018 (от 27.08.2018 г. до 02.09.2018 г.)
понеделник, 27 август 2018 г. (27.08.2018 г.)
10:30 ч.
НОХД № 120/2018
Предмет: Кражба, представляваща опасен рецидив
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Е.А.С.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
НОХД № 137/2018
Предмет: Тежка или средна повреда, причинена при професионална непредпазливост
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Б.М.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
вторник, 28 август 2018 г. (28.08.2018 г.)
09:30 ч.
Гражданско дело № 546/2017
Предмет: Иск за установяване на трудов стаж
Обвинител, ищец, жалбоподател: С.Д.И.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "Х. Б." С. Я., ТД НА НОИ ГРАД ТЪРГОВИЩЕ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
АНД № 102/2018
Предмет: МВР
Обвинител, ищец, жалбоподател: Р.Й.Б.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ОД НА МВР ТЪРГОВИЩЕ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
Гражданско дело № 499/2017
Предмет: Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ
Обвинител, ищец, жалбоподател: И.П.Д., Д.И.Д.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.И.Х., Е.А.С., Л.А.С.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
10:30 ч.
АНД № 89/2018
Предмет: ДАМТН
Обвинител, ищец, жалбоподател: ОБЩИНА ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:00 ч.
АНД № 108/2018
Предмет: ДАМТН
Обвинител, ищец, жалбоподател: ОБЩИНА ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:30 ч.
АНД № 157/2018
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.Г.С.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
сряда, 29 август 2018 г. (29.08.2018 г.)
10:00 ч.
Гражданско дело № 409/2017
Предмет: Искове за недействителност на правни сделки
Обвинител, ищец, жалбоподател: Е.Н.П.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Л.Л.Л., П.Л.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
Гражданско дело № 306/2017
Предмет: Делба
Обвинител, ищец, жалбоподател: М.М.М., Р.Л.Л.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: А.М.М., Х.М.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:00 ч.
Гражданско дело № 203/2017
Предмет: Делба
Обвинител, ищец, жалбоподател: И.А.С.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: И.А.С., Ф.А.И., Х.А.К., Е.А.Е.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
четвъртък, 30 август 2018 г. (30.08.2018 г.)
09:30 ч.
АНД № 167/2018
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: А.П.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
Седмица № 36/2018 (от 03.09.2018 г. до 09.09.2018 г.)
вторник, 4 септември 2018 г. (04.09.2018 г.)
10:00 ч.
НОХД № 278/2017
Предмет: Документна измама в големи размери или представляваща опасен рецидив
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: П.С.П.Н., П.Б.В.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова

Последна актуализация: петък, 17 август 2018 г. | 14:06 ч.