СПИСЪК С НАСРОЧЕНИ ДЕЛА
       [График на съдебните заседания]

От тази страница може да бъде направена справка за насрочените дела (насрочени съдебни заседания) в Районен съд – Омуртаг. Информацията е организирана в списък и е разделена по периоди, подредени хронологично, като всеки един период обхваща една календарна седмица.
За да разгледате справка за насрочени съдебни заседания за определена дата е необходимо да изберете период от списъка по-долу.
 
Списък с насрочени съдебни заседания
Насрочени дела по периоди (седмици) от 11.11.2019 г. до 01.12.2019 г.

Насрочване
на делото
Вид дело,
№ и година
Предмет
Обвинител, ищец, жалбоподател
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав
Седмица № 46/2019 (от 11.11.2019 г. до 17.11.2019 г.)
понеделник, 11 ноември 2019 г. (11.11.2019 г.)
11:30 ч.
АНД № 187/2019
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Х.Х.Д.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:45 ч.
АНД № 189/2019
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Я.А.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
вторник, 12 ноември 2019 г. (12.11.2019 г.)
09:30 ч.
Гражданско дело № 149/2019
Предмет: Искове по КЗ
Обвинител, ищец, жалбоподател: Т.А.М.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ЗД "УНИКА" АД
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
Гражданско дело № 174/2019
Предмет: Искове по КЗ
Обвинител, ищец, жалбоподател: П.С.Б.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ "Л." АД
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:45 ч.
Гражданско дело № 226/2019
Предмет: Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014
Обвинител, ищец, жалбоподател: Б.Н.К.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ОБЩИНА ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:30 ч.
Гражданско дело № 260/2019
Предмет: Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
Обвинител, ищец, жалбоподател: Б.А.А.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: А.А.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:45 ч.
Гражданско дело № 259/2019
Предмет: Искове за развод и недействителност на брака
Обвинител, ищец, жалбоподател: В.А.С.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.М.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
15:15 ч.
АНД № 188/2019
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.И.Д.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
сряда, 13 ноември 2019 г. (13.11.2019 г.)
10:00 ч.
НОХД № 3/2019
Предмет: Измама
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.Д.Д.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
четвъртък, 14 ноември 2019 г. (14.11.2019 г.)
09:30 ч.
АНД № 190/2019
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.П.Т.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
АНД № 52/2019
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Г.Т.Г.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
Седмица № 47/2019 (от 18.11.2019 г. до 24.11.2019 г.)
понеделник, 18 ноември 2019 г. (18.11.2019 г.)
11:00 ч.
Гражданско дело № 450/2018
Предмет: Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение
Обвинител, ищец, жалбоподател: ОБЩИНА ГР. АНТОНОВО
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Б.А.Я.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
14:30 ч.
АНД № 137/2019
Предмет: КАТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: К.М.С.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РУ НА МВР ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
вторник, 19 ноември 2019 г. (19.11.2019 г.)
09:30 ч.
Гражданско дело № 367/2019
Предмет: Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.
Обвинител, ищец, жалбоподател: Г.Х.С.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата:  
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
Гражданско дело № 273/2019
Предмет: Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение
Обвинител, ищец, жалбоподател: Х.И.А., В.П.А.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ОБЩИНА ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
Гражданско дело № 287/2019
Предмет: Делба
Обвинител, ищец, жалбоподател: Б.Я.Х., С.Х.Х., С.Х.А.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: З.М.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:15 ч.
Гражданско дело № 319/2019
Предмет: Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение
Обвинител, ищец, жалбоподател: К. БЪЛГАРИЯ ЕООД
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Х.М.С.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
сряда, 20 ноември 2019 г. (20.11.2019 г.)
09:30 ч.
НОХД № 161/2019
Предмет: Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.А.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
Гражданско дело № 93/2019
Предмет: Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.
Обвинител, ищец, жалбоподател: Д.М.Ш.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата:  
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
10:30 ч.
Гражданско дело № 38/2019
Предмет: Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.
Обвинител, ищец, жалбоподател: Ф.А.А.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Р.М.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:00 ч.
АНД № 179/2019
Предмет: КАТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: С.И.Г.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ОД НА МВР ТЪРГОВИЩЕ СЕКТОР "ПП"
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:30 ч.
АНД № 178/2019
Предмет: КАТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: Н.Д.К.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ОД НА МВР ТЪРГОВИЩЕ СЕКТОР "ПП"
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
четвъртък, 21 ноември 2019 г. (21.11.2019 г.)
09:30 ч.
НОХД № 118/2019
Предмет: Квалифицирани състави на кражба
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: А.Г.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
петък, 22 ноември 2019 г. (22.11.2019 г.)
10:00 ч.
Гражданско дело № 107/2019
Предмет: Искове за развод и недействителност на брака
Обвинител, ищец, жалбоподател: Х.С.А.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: А.А.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
10:30 ч.
Гражданско дело № 271/2019
Предмет: Искове за развод и недействителност на брака
Обвинител, ищец, жалбоподател: С.С.Х.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Х.И.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:00 ч.
Гражданско дело № 129/2019
Предмет: Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
Обвинител, ищец, жалбоподател: Ф.М.Р.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Ж.П.Г.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:30 ч.
Гражданско дело № 402/2018
Предмет: Искове по КЗ
Обвинител, ищец, жалбоподател: И.Й.И.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ЗАД "А. БЪЛГАРИЯ"
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
Седмица № 48/2019 (от 25.11.2019 г. до 01.12.2019 г.)
вторник, 26 ноември 2019 г. (26.11.2019 г.)
09:30 ч.
АНД № 154/2019
Предмет: КАТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: С.В.Г.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ОД НА МВР ТЪРГОВИЩЕ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
АНД № 158/2019
Предмет: КАТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: С.А.К.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РУ ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
Гражданско дело № 329/2019
Предмет: Искове по СК - издръжка, изменение
Обвинител, ищец, жалбоподател: Б.Ф.А., Ф.А.Х.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Г.М.И.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:30 ч.
АНД № 153/2019
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: П.В.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
сряда, 27 ноември 2019 г. (27.11.2019 г.)
10:00 ч.
НОХД № 160/2019
Предмет: Унищожаване и повреждане
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: К.К.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
четвъртък, 28 ноември 2019 г. (28.11.2019 г.)
09:30 ч.
НОХД № 164/2019
Предмет: Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Б.Й.С.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:30 ч.
АНД № 196/2019
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Н.В.В.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
петък, 29 ноември 2019 г. (29.11.2019 г.)
11:30 ч.
Гражданско дело № 405/2019
Предмет: Производства по Закона за защита от домашното насилие
Обвинител, ищец, жалбоподател: Е.Е.М., Ф.Р.М.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Р.М.Х., М.Х.М., Ф.Д.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
 
Публикуваният списък има единствено спомагателна функция. Евентуалното наличие на грешки в него, не поражда правни последици, свързани с призоваването и явяването на страните, техните представители и другите участници в съдебно заседание.

Последна актуализация: петък, 8 ноември 2019 г. | 11:13 ч.