СПИСЪК С НАСРОЧЕНИ ДЕЛА
       [График на съдебните заседания]

От тази страница може да бъде направена справка за насрочените дела (насрочени съдебни заседания) от Районен съд – Омуртаг. Информацията е организирана в списък и е разделена по периоди, подредени хронологично, като всеки един период обхваща една календарна седмица.
За да разгледате справка за насрочени съдебни заседания за определена дата е необходимо да изберете период от списъка по-долу.
 
Списък с насрочени съдебни заседания
Насрочени дела по периоди (седмици) от 19.02.2018 г. до 11.03.2018 г.

Насрочване
на делото
Вид дело,
№ и година
Предмет
Обвинител, ищец, жалбоподател
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав
Седмица № 08/2018 (от 19.02.2018 г. до 25.02.2018 г.)
понеделник, 19 февруари 2018 г. (19.02.2018 г.)
10:30 ч.
АНД № 192/2017
Предмет: КАТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: М.Г.Р.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РУ ГР. ОМУРТАГ ПРИ ОД НА МВР ТЪРГОВИЩЕ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:00 ч.
НОХД № 289/2017
Предмет: Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.С.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
14:30 ч.
АНД № 196/2017
Предмет: КАТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: Ю.Х.С.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РУ ГРАД ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
вторник, 20 февруари 2018 г. (20.02.2018 г.)
09:30 ч.
Гражданско дело № 159/2017
Предмет: Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение
Обвинител, ищец, жалбоподател: Н.М.Х.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Е.М.М., Н.М.Х., М.М.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
Гражданско дело № 248/2017
Предмет: Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.
Обвинител, ищец, жалбоподател: С.А.О.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Н.Р.Р.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
Гражданско дело № 306/2017
Предмет: Делба
Обвинител, ищец, жалбоподател: М.М.М., Р.Л.Л.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: А.М.М., Х.М.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:00 ч.
Гражданско дело № 448/2017
Предмет: Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение
Обвинител, ищец, жалбоподател: М. ЕАД
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.А.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:30 ч.
ЧГД № 69/2018
Предмет: Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.
Обвинител, ищец, жалбоподател: М.И.С.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата:  
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
сряда, 21 февруари 2018 г. (21.02.2018 г.)
10:00 ч.
Гражданско дело № 120/2017
Предмет: Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
Обвинител, ищец, жалбоподател: Е.С.Е.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Ю.С.Н., Л.В.Т., Я.В.С.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
10:20 ч.
Гражданско дело № 121/2017
Предмет: Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
Обвинител, ищец, жалбоподател: Е.С.Е.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Т.Н.Т., П.Н.Е.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
10:40 ч.
Гражданско дело № 137/2017
Предмет: Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
Обвинител, ищец, жалбоподател: М.А.В.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: И.З.А., Г.И.А., Б.И.З., С.М.Д.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:00 ч.
Гражданско дело № 301/2017
Предмет: Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.
Обвинител, ищец, жалбоподател: Р.Б.А.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата:  
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:30 ч.
Гражданско дело № 221/2016
Предмет: Искове по КЗ
Обвинител, ищец, жалбоподател: З.К.А.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Д. ЕАД
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
15:00 ч.
НОХД № 26/2018
Предмет: Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: В.С.Б.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
четвъртък, 22 февруари 2018 г. (22.02.2018 г.)
09:30 ч.
ЧНД № 7/2018
Предмет: Производство по молби за реабилитация
Обвинител, ищец, жалбоподател: Б.Б.С.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
14:30 ч.
ЧНД № 8/2018
Предмет: Производство за прилагане на чл. 68-69а НК – чл. 306, ал. 1, т. 3 НПК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Б.А.И.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
петък, 23 февруари 2018 г. (23.02.2018 г.)
10:00 ч.
НОХД № 100/2016
Предмет: Документна измама
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Ю.М.И., Н.Ш.Н., Б.А.Ш., М.С.И., С.И.С., И.А.А., А.З.И., Р.Х.Ш.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
Седмица № 09/2018 (от 26.02.2018 г. до 04.03.2018 г.)
понеделник, 26 февруари 2018 г. (26.02.2018 г.)
10:30 ч.
НОХД № 287/2017
Предмет: Престъпления против горското стопанство
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: В.Р.И.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
14:30 ч.
НОХД № 5/2018
Предмет: Квалифицирани състави на хулиганство
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Е.А.Е.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
вторник, 27 февруари 2018 г. (27.02.2018 г.)
09:30 ч.
Гражданско дело № 420/2017
Предмет: Искове, основани на неоснователно обогатяване
Обвинител, ищец, жалбоподател: А.С.К.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Е. АД
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
Гражданско дело № 453/2017
Предмет: Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение
Обвинител, ищец, жалбоподател: А. ЕАД
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ОБЩИНА ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
Гражданско дело № 456/2017
Предмет: Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014
Обвинител, ищец, жалбоподател: ЗКПУ "Е." С. В.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Е.М.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:00 ч.
Гражданско дело № 71/2017
Предмет: Искове за развод и недействителност на брака
Обвинител, ищец, жалбоподател: М.М.Х.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.С.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
14:30 ч.
НОХД № 37/2017
Предмет: Неплащане на издръжка
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: И.А.И.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
сряда, 28 февруари 2018 г. (28.02.2018 г.)
10:00 ч.
НОХД № 220/2017
Предмет: Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.Н.М., С.Н.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
четвъртък, 1 март 2018 г. (01.03.2018 г.)
10:00 ч.
АНД № 11/2018
Предмет: ИААА
Обвинител, ищец, жалбоподател: А.А.Ш.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ТЪРГОВИЩЕ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
АНД № 19/2018
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Р.Х.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
петък, 2 март 2018 г. (02.03.2018 г.)
10:00 ч.
НЧХД № 277/2017
Предмет: Лека телесна повреда без разстройство на здравето
Обвинител, ищец, жалбоподател: Б.С.М.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Ш.Ш.С.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
Седмица № 10/2018 (от 05.03.2018 г. до 11.03.2018 г.)
вторник, 6 март 2018 г. (06.03.2018 г.)
09:30 ч.
Гражданско дело № 504/2017
Предмет: Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
Обвинител, ищец, жалбоподател: Н.О.К.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.И.И., П.К.И.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
Гражданско дело № 444/2017
Предмет: Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.
Обвинител, ищец, жалбоподател: Н.Л.Р.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Ф.С.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:30 ч.
Гражданско дело № 552/2017
Предмет: Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.
Обвинител, ищец, жалбоподател: А.Д.К.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата:  
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
сряда, 7 март 2018 г. (07.03.2018 г.)
09:30 ч.
АНД № 286/2017
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: В.В.К.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
АНД № 14/2018
Предмет: КАТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: А.С.М.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РУ ОМУРТАГ ПРИ МВР
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
четвъртък, 8 март 2018 г. (08.03.2018 г.)
09:30 ч.
Гражданско дело № 511/2017
Предмет: Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение
Обвинител, ищец, жалбоподател: Е. АД
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.И.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова

Последна актуализация: петък, 16 февруари 2018 г. | 11:57 ч.