СПИСЪК С НАСРОЧЕНИ ДЕЛА
       [График на съдебните заседания]

От тази страница може да бъде направена справка за насрочените дела (насрочени съдебни заседания) в Районен съд – Омуртаг. Информацията е организирана в списък и е разделена по периоди, подредени хронологично, като всеки един период обхваща една календарна седмица.
За да разгледате справка за насрочени съдебни заседания за определена дата е необходимо да изберете период от списъка по-долу.
 
Списък с насрочени съдебни заседания
Насрочени дела по периоди (седмици) от 24.06.2019 г. до 14.07.2019 г.

Насрочване
на делото
Вид дело,
№ и година
Предмет
Обвинител, ищец, жалбоподател
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав
Седмица № 26/2019 (от 24.06.2019 г. до 30.06.2019 г.)
понеделник, 24 юни 2019 г. (24.06.2019 г.)
10:30 ч.
Гражданско дело № 243/2018
Предмет: Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение
Обвинител, ищец, жалбоподател: Х.Н.Я.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Н.М.З.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
вторник, 25 юни 2019 г. (25.06.2019 г.)
10:00 ч.
НОХД № 107/2019
Предмет: Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Р.М.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
10:30 ч.
НОХД № 278/2017
Предмет: Документна измама в големи размери или представляваща опасен рецидив
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: П.С.П.Н., П.Б.В.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
14:30 ч.
АНД № 27/2019
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.О.Д.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
сряда, 26 юни 2019 г. (26.06.2019 г.)
10:00 ч.
АНД № 77/2019
Предмет: ИААА
Обвинител, ищец, жалбоподател: АВТОШКОЛА И. ЕООД
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ", ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АА"
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
10:30 ч.
АНД № 81/2019
Предмет: ИААА
Обвинител, ищец, жалбоподател: Д.С.И.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ", ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АА"
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:00 ч.
АНД № 86/2019
Предмет: ИААА
Обвинител, ищец, жалбоподател: Д.С.И.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ", ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АА"
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:30 ч.
АНД № 87/2019
Предмет: ИААА
Обвинител, ищец, жалбоподател: М.Ф.М.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ", ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АА"
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
четвъртък, 27 юни 2019 г. (27.06.2019 г.)
10:00 ч.
Гражданско дело № 181/2018
Предмет: Делба
Обвинител, ищец, жалбоподател: Г.Н.М.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.Н.К., А.М.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
Гражданско дело № 433/2018
Предмет: Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение
Обвинител, ищец, жалбоподател: БНП П.П.Ф.С.А., П. ЧРЕЗ БНП П.П.Ф.С.А. КЛОН Б.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Г.Х.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:00 ч.
Гражданско дело № 301/2018
Предмет: Делба
Обвинител, ищец, жалбоподател: Н.П.Ч.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.П.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:30 ч.
АНД № 98/2019
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: О.И.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
14:30 ч.
Гражданско дело № 208/2019
Предмет: Производства по Закона за защита от домашното насилие
Обвинител, ищец, жалбоподател: Ф.А.А.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.К.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
петък, 28 юни 2019 г. (28.06.2019 г.)
11:00 ч.
Гражданско дело № 255/2018
Предмет: Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение
Обвинител, ищец, жалбоподател: Е.А.Д.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: А.Д.Г.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
Седмица № 27/2019 (от 01.07.2019 г. до 07.07.2019 г.)
сряда, 3 юли 2019 г. (03.07.2019 г.)
10:30 ч.
Гражданско дело № 264/2018
Предмет: Искове за развод и недействителност на брака
Обвинител, ищец, жалбоподател: М.М.М.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: А.А.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:00 ч.
Гражданско дело № 415/2016
Предмет: Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение
Обвинител, ищец, жалбоподател: М.М.С.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Н.Т.К., Ц.Т.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
четвъртък, 4 юли 2019 г. (04.07.2019 г.)
11:00 ч.
НОХД № 89/2019
Предмет: Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: О.М.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
Седмица № 28/2019 (от 08.07.2019 г. до 14.07.2019 г.)
вторник, 9 юли 2019 г. (09.07.2019 г.)
09:30 ч.
АНД № 80/2019
Предмет: ИААА
Обвинител, ищец, жалбоподател: АВТОШКОЛА И. ЕООД
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ", ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АА"
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
Гражданско дело № 147/2019
Предмет: Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.
Обвинител, ищец, жалбоподател: А.А.Б.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата:  
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
АНД № 53/2019
Предмет: РДГ
Обвинител, ищец, жалбоподател: В.Н.Б.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РДГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:00 ч.
АНД № 48/2019
Предмет: КАТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: К.В.К.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ОД НА МВР ТЪРГОВИЩЕ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:30 ч.
АНД № 90/2019
Предмет: ИААА
Обвинител, ищец, жалбоподател: О.Т.П.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ОО"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ГРАД ТЪРГОВИЩЕ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
14:30 ч.
ЧНД № 88/2019
Предмет: Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.М.Р.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
четвъртък, 11 юли 2019 г. (11.07.2019 г.)
09:30 ч.
НОХД № 84/2019
Предмет: Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: И.К.И.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:00 ч.
АНД № 103/2019
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Д.Н.Д.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
14:30 ч.
НОХД № 83/2019
Предмет: Престъпления против младежта
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: А.С.С.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
петък, 12 юли 2019 г. (12.07.2019 г.)
09:30 ч.
НОХД № 68/2019
Предмет: Квалифицирани състави на телесна повреда
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Е.З.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
 
Публикуваният списък има единствено спомагателна функция. Евентуалното наличие на грешки в него, не поражда правни последици, свързани с призоваването и явяването на страните, техните представители и другите участници в съдебно заседание.

Последна актуализация: петък, 21 юни 2019 г. | 15:30 ч.