СПИСЪК С НАСРОЧЕНИ ДЕЛА
       [График на съдебните заседания]

От тази страница може да бъде направена справка за насрочените дела (насрочени съдебни заседания) в Районен съд – Омуртаг. Информацията е организирана в списък и е разделена по периоди, подредени хронологично, като всеки един период обхваща една календарна седмица.
За да разгледате справка за насрочени съдебни заседания за определена дата е необходимо да изберете период от списъка по-долу.
 
Списък с насрочени съдебни заседания
Насрочени дела по периоди (седмици) от 19.08.2019 г. до 08.09.2019 г.

Насрочване
на делото
Вид дело,
№ и година
Предмет
Обвинител, ищец, жалбоподател
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав
Седмица № 34/2019 (от 19.08.2019 г. до 25.08.2019 г.)
четвъртък, 22 август 2019 г. (22.08.2019 г.)
10:00 ч.
Гражданско дело № 352/2018
Предмет: Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ
Обвинител, ищец, жалбоподател: К. АД - ГР. О.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: А. ООД О., С.С.Т., М.Н.Д., Н.Д.Т., Н.И.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:30 ч.
Гражданско дело № 377/2018
Предмет: Искове за развод и недействителност на брака
Обвинител, ищец, жалбоподател: Ф.Р.А.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: К.И.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
Седмица № 35/2019 (от 26.08.2019 г. до 01.09.2019 г.)
понеделник, 26 август 2019 г. (26.08.2019 г.)
10:30 ч.
Гражданско дело № 360/2018
Предмет: Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ
Обвинител, ищец, жалбоподател: А.Г.А.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: А. И. АДСИЦ, Е.Ш.С., Ф.Р.Р., С.П.С.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
сряда, 28 август 2019 г. (28.08.2019 г.)
10:00 ч.
НОХД № 101/2019
Предмет: Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.И.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
четвъртък, 29 август 2019 г. (29.08.2019 г.)
10:30 ч.
АНД № 141/2019
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: И.А.С.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
10:45 ч.
АНД № 145/2019
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.А.Д.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:00 ч.
Гражданско дело № 370/2018
Предмет: Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ
Обвинител, ищец, жалбоподател: Г.Е.А., А.М.А.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Е.Ш.И., Н.А.И.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
14:30 ч.
Гражданско дело № 379/2018
Предмет: Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.
Обвинител, ищец, жалбоподател: Д.Д.М.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Е.К.Е.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
15:30 ч.
НОХД № 156/2019
Предмет: Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.З.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
Седмица № 36/2019 (от 02.09.2019 г. до 08.09.2019 г.)
понеделник, 2 септември 2019 г. (02.09.2019 г.)
11:00 ч.
НОХД № 118/2019
Предмет: Квалифицирани състави на кражба
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: А.Г.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
вторник, 3 септември 2019 г. (03.09.2019 г.)
09:30 ч.
Гражданско дело № 1/2017
Предмет: Делба
Обвинител, ищец, жалбоподател: З.А.С., Н.Н.К., Б.Н.К.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: И.Ш.С., Г.Ш.М., А.Х.А., А.А.Х., А.А.Х., Г.А.С., И.Ш.М., М.Ш.М., Ю.М.Ю., И.М.Ю.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
АНД № 112/2019
Предмет: КАТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: Д.М.Я.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РУ НА МВР ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
Гражданско дело № 259/2018
Предмет: Делба
Обвинител, ищец, жалбоподател: Ф.Н.Х.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.Н.Х., А.М.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:00 ч.
Гражданско дело № 128/2019
Предмет: Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
Обвинител, ищец, жалбоподател: А.А.Х.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: А.И.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:30 ч.
Гражданско дело № 130/2019
Предмет: Делба
Обвинител, ищец, жалбоподател: Н.М.Н.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Н.М.Н.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
14:30 ч.
НОХД № 75/2019
Предмет: Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: З.А.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
сряда, 4 септември 2019 г. (04.09.2019 г.)
11:00 ч.
АНД № 149/2019
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.П.Г.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:30 ч.
АНД № 150/2019
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Ф.М.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
четвъртък, 5 септември 2019 г. (05.09.2019 г.)
09:30 ч.
АНД № 142/2019
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Н.К.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
ЧНД № 119/2019
Предмет: Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Е.А.С.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
14:30 ч.
НОХД № 83/2019
Предмет: Престъпления против младежта
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: А.С.С.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
 
Публикуваният списък има единствено спомагателна функция. Евентуалното наличие на грешки в него, не поражда правни последици, свързани с призоваването и явяването на страните, техните представители и другите участници в съдебно заседание.

Последна актуализация: петък, 23 август 2019 г. | 15:19 ч.