СПИСЪК С НАСРОЧЕНИ ДЕЛА
       [График на съдебните заседания]

От тази страница може да бъде направена справка за насрочените дела (насрочени съдебни заседания) от Районен съд – Омуртаг. Информацията е организирана в списък и е разделена по периоди, подредени хронологично, като всеки един период обхваща една календарна седмица.
За да разгледате справка за насрочени съдебни заседания за определена дата е необходимо да изберете период от списъка по-долу.
 
Списък с насрочени съдебни заседания
Насрочени дела по периоди (седмици) от 18.06.2018 г. до 08.07.2018 г.

Насрочване
на делото
Вид дело,
№ и година
Предмет
Обвинител, ищец, жалбоподател
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав
Седмица № 25/2018 (от 18.06.2018 г. до 24.06.2018 г.)
понеделник, 18 юни 2018 г. (18.06.2018 г.)
10:00 ч.
НОХД № 38/2017
Предмет: Умишлен палеж
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Й.И.Й., И.М.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
вторник, 19 юни 2018 г. (19.06.2018 г.)
10:00 ч.
НОХД № 95/2018
Предмет: Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.Х.Т.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
14:00 ч.
НОХД № 107/2018
Предмет: Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.С.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
14:30 ч.
Гражданско дело № 288/2017
Предмет: Искове за развод и недействителност на брака
Обвинител, ищец, жалбоподател: М.А.Б.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.М.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
14:30 ч.
НОХД № 109/2018
Предмет: Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Б.М.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
сряда, 20 юни 2018 г. (20.06.2018 г.)
10:00 ч.
АНД № 75/2018
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: В.М.С.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
10:30 ч.
НОХД № 220/2017
Предмет: Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.Н.М., С.Н.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
четвъртък, 21 юни 2018 г. (21.06.2018 г.)
09:30 ч.
НОХД № 23/2018
Предмет: Лъжесвидетелстване
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Р.И.Ш.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
Седмица № 26/2018 (от 25.06.2018 г. до 01.07.2018 г.)
понеделник, 25 юни 2018 г. (25.06.2018 г.)
10:00 ч.
НОХД № 5/2018
Предмет: Квалифицирани състави на хулиганство
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Е.А.Е.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
вторник, 26 юни 2018 г. (26.06.2018 г.)
09:30 ч.
Гражданско дело № 480/2017
Предмет: Искове за недействителност на правни сделки
Обвинител, ищец, жалбоподател: А.Б.К., Х.Б.К., Ф.Б.М., Е.Х.К.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Ш.А.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
Гражданско дело № 306/2017
Предмет: Делба
Обвинител, ищец, жалбоподател: М.М.М., Р.Л.Л.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: А.М.М., Х.М.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
Гражданско дело № 76/2018
Предмет: Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
Обвинител, ищец, жалбоподател: С.А.З.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Н.И.А., С.И.Р., М.Н.Н., В.Н.Д.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:00 ч.
Гражданско дело № 100/2018
Предмет: Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.
Обвинител, ищец, жалбоподател: С.А.О.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Н.Р.Р.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
сряда, 27 юни 2018 г. (27.06.2018 г.)
10:00 ч.
Гражданско дело № 306/2016
Предмет: Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение
Обвинител, ищец, жалбоподател: ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "К."
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ОБЩИНА ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
10:30 ч.
Гражданско дело № 15/2017
Предмет: Делба
Обвинител, ищец, жалбоподател: Д.С.С.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Д.И.Д.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:00 ч.
Гражданско дело № 306/2015
Предмет: ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН
Обвинител, ищец, жалбоподател: И.П.Г., К.П.С., П.Д.П., Р.Д.П., К.Н.Г., С.Н.П., Н.В.Д., П.В.С., Р.Г.П., Л.Г.П., Г.Л.Г., Д.В.Т., И.Т.Т., Е.Т.С., П.С.П., М.С.А.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Е.А.Ч., М.А.С., В.А.Ю., Б.С.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
14:30 ч.
Гражданско дело № 350/2017
Предмет: Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.
Обвинител, ищец, жалбоподател: Б.Н.Р.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ОБЩИНА ОМУРТАГ, РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
15:00 ч.
НОХД № 94/2018
Предмет: Привилегирован състав на кражба
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Д.С.Д., А.М.Х., Д.Х.Н.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
четвъртък, 28 юни 2018 г. (28.06.2018 г.)
09:30 ч.
НОХД № 92/2018
Предмет: Умишлен палеж
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: А.М.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:30 ч.
Гражданско дело № 303/2017
Предмет: Искове по КЗ
Обвинител, ищец, жалбоподател: Ч.Я.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ЗАД "А." АД ГР. С., И.Г.И.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:30 ч.
Гражданско дело № 317/2017
Предмет: Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.
Обвинител, ищец, жалбоподател: И.И.Я.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ОБЩИНА ОМУРТАГ, РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
14:30 ч.
Гражданско дело № 161/2018
Предмет: Искове по СК - издръжка, изменение
Обвинител, ищец, жалбоподател: Х.Н.Е.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.Ф.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
Седмица № 27/2018 (от 02.07.2018 г. до 08.07.2018 г.)
вторник, 3 юли 2018 г. (03.07.2018 г.)
09:30 ч.
ЧГД № 124/2018
Предмет: Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице
Обвинител, ищец, жалбоподател: БАНКА "Д." ЕАД ГР. С.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата:  
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
09:45 ч.
Гражданско дело № 82/2018
Предмет: Искове за развод и недействителност на брака
Обвинител, ищец, жалбоподател: А.Х.А.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.С.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:15 ч.
Гражданско дело № 466/2016
Предмет: Делба
Обвинител, ищец, жалбоподател: С.Н.Д., П.Д.П., Р.Д.П.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.А.Е., Р.М.Г., С.Й.А., П.Й.А., В.Б.И.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
Гражданско дело № 137/2018
Предмет: Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
Обвинител, ищец, жалбоподател: Е.М.М., М.М.М.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Е.М.М., Ф.С.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:00 ч.
Гражданско дело № 203/2017
Предмет: Делба
Обвинител, ищец, жалбоподател: И.А.С.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: И.А.С., Ф.А.И., Х.А.К., Е.А.Е.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
четвъртък, 5 юли 2018 г. (05.07.2018 г.)
10:00 ч.
НОХД № 36/2018
Предмет: Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: И.Г.И., Д.М.С.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова

Последна актуализация: сряда, 20 юни 2018 г. | 09:53 ч.