СПИСЪК С НАСРОЧЕНИ ДЕЛА
       [График на съдебните заседания]

От тази страница може да бъде направена справка за насрочените дела (насрочени съдебни заседания) от Районен съд – Омуртаг. Информацията е организирана в списък и е разделена по периоди, подредени хронологично, като всеки един период обхваща една календарна седмица.
За да разгледате справка за насрочени съдебни заседания за определена дата е необходимо да изберете период от списъка по-долу.
 
Списък с насрочени съдебни заседания
Насрочени дела по периоди (седмици) от 15.10.2018 г. до 04.11.2018 г.

Насрочване
на делото
Вид дело,
№ и година
Предмет
Обвинител, ищец, жалбоподател
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав
Седмица № 42/2018 (от 15.10.2018 г. до 21.10.2018 г.)
понеделник, 15 октомври 2018 г. (15.10.2018 г.)
10:30 ч.
АНД № 183/2018
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: А.Д.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:00 ч.
АНД № 184/2018
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: А.В.Й.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:30 ч.
АНД № 186/2018
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Е.И.И.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
вторник, 16 октомври 2018 г. (16.10.2018 г.)
09:30 ч.
АНД № 146/2018
Предмет: КАТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: Д.П.Д.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ОД НА МВР ТЪРГОВИЩЕ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
АНД № 158/2018
Предмет: КАТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: С.Б.С.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РУ - ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
АНД № 160/2018
Предмет: КАТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: Л.Г.Л.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РУ - ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:00 ч.
АНД № 168/2018
Предмет: КАТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: В.Б.Д.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ОД НА МВР ТЪРГОВИЩЕ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:00 ч.
ЧНД № 201/2018
Предмет: Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Е.И.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:30 ч.
АНД № 164/2018
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: А.Ш.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
сряда, 17 октомври 2018 г. (17.10.2018 г.)
09:00 ч.
Гражданско дело № 373/2018
Предмет: Производства по Закона за защита от домашното насилие
Обвинител, ищец, жалбоподател: Д.Й.А.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: А.Х.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
Гражданско дело № 510/2017
Предмет: Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.
Обвинител, ищец, жалбоподател: С.И.С.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Ф.С.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:30 ч.
АНД № 142/2018
Предмет: КАТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: А.А.И.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РУ - ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
четвъртък, 18 октомври 2018 г. (18.10.2018 г.)
09:30 ч.
Гражданско дело № 409/2017
Предмет: Искове за недействителност на правни сделки
Обвинител, ищец, жалбоподател: Е.Н.П.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Л.Л.Л., П.Л.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
Гражданско дело № 203/2017
Предмет: Делба
Обвинител, ищец, жалбоподател: И.А.С.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: И.А.С., Ф.А.И., Х.А.К., Е.А.Е.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
Гражданско дело № 268/2018
Предмет: Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.
Обвинител, ищец, жалбоподател: Х.М.М.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Е.И.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:00 ч.
АНД № 171/2018
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Р.М.И.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
Седмица № 43/2018 (от 22.10.2018 г. до 28.10.2018 г.)
вторник, 23 октомври 2018 г. (23.10.2018 г.)
10:00 ч.
Гражданско дело № 322/2018
Предмет: Искове по СК - развод по взаимно съгласие
Обвинител, ищец, жалбоподател: Д.Д.А., Ж.П.А.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата:  
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
Гражданско дело № 327/2018
Предмет: Искове по СК - развод по взаимно съгласие
Обвинител, ищец, жалбоподател: В.Б.А., Б.А.Х.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата:  
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:00 ч.
Гражданско дело № 340/2018
Предмет: Искове по СК - развод по взаимно съгласие
Обвинител, ищец, жалбоподател: С.А.С., В.Р.С.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата:  
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:15 ч.
Гражданско дело № 233/2018
Предмет: Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.
Обвинител, ищец, жалбоподател: А.М.Б.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Ф.С.К.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:30 ч.
Гражданско дело № 313/2018
Предмет: Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.
Обвинител, ищец, жалбоподател: Г.М.Х.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата:  
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:45 ч.
ЧНД № 173/2018
Предмет: Производство по молби за реабилитация
Обвинител, ищец, жалбоподател: Ю.В.Р.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
сряда, 24 октомври 2018 г. (24.10.2018 г.)
10:00 ч.
АНД № 177/2018
Предмет: КАТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: Б.М.Я.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РУ МВР - ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
10:30 ч.
АНД № 100/2018
Предмет: РИОСВ
Обвинител, ищец, жалбоподател: Д. П. ЕООД
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РИОСВ ШУМЕН
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:00 ч.
АНД № 195/2018
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.Г.И.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:20 ч.
АНД № 196/2018
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: А.Я.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:40 ч.
АНД № 197/2018
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.И.Е.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
четвъртък, 25 октомври 2018 г. (25.10.2018 г.)
09:30 ч.
НОХД № 120/2018
Предмет: Кражба, представляваща опасен рецидив
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Е.А.С.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
петък, 26 октомври 2018 г. (26.10.2018 г.)
10:00 ч.
Гражданско дело № 417/2017
Предмет: Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение
Обвинител, ищец, жалбоподател: БАНКА Д. ЕАД
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Т.А.М., Т.А.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
10:30 ч.
Гражданско дело № 216/2017
Предмет: Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014
Обвинител, ищец, жалбоподател: М.А.М.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ О. - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:00 ч.
Гражданско дело № 509/2017
Предмет: Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение
Обвинител, ищец, жалбоподател: АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: А.С.Д.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
Седмица № 44/2018 (от 29.10.2018 г. до 04.11.2018 г.)
понеделник, 29 октомври 2018 г. (29.10.2018 г.)
10:30 ч.
АНД № 188/2018
Предмет: ИАРА
Обвинител, ищец, жалбоподател: Ю.Х.Ю.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, ОТДЕЛ "РИБАРСТВО И КОНТРОЛ-ЦЕНТРАЛЕН ДУНАВ"
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:00 ч.
Гражданско дело № 444/2016
Предмет: Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСК
Обвинител, ищец, жалбоподател: ЕТ "Б.М."
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.Е.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
вторник, 30 октомври 2018 г. (30.10.2018 г.)
09:30 ч.
АНД № 175/2018
Предмет: МВР
Обвинител, ищец, жалбоподател: Ю.Й.М.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РУ - ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
АНД № 178/2018
Предмет: РИОСВ
Обвинител, ищец, жалбоподател: ОБЩИНА ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
Гражданско дело № 466/2016
Предмет: Делба
Обвинител, ищец, жалбоподател: С.Н.Д., П.Д.П., Р.Д.П.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.Й.А., П.Й.А., В.Б.И., И.Е.И.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:00 ч.
АНД № 193/2018
Предмет: МВР
Обвинител, ищец, жалбоподател: Б.М.М.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РУ - ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:30 ч.
АНД № 200/2018
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Ю.А.Ю.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
14:30 ч.
АНД № 202/2018
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Н.Н.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
сряда, 31 октомври 2018 г. (31.10.2018 г.)
11:30 ч.
Гражданско дело № 551/2013
Предмет: Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение
Обвинител, ищец, жалбоподател: С.-48 ООД
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.Й.К.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
четвъртък, 1 ноември 2018 г. (01.11.2018 г.)
11:00 ч.
НОХД № 278/2017
Предмет: Документна измама в големи размери или представляваща опасен рецидив
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: П.С.П.Н., П.Б.В.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
петък, 2 ноември 2018 г. (02.11.2018 г.)
10:00 ч.
НОХД № 192/2018
Предмет: Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: В.Д.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева

Последна актуализация: петък, 12 октомври 2018 г. | 08:57 ч.