СПИСЪК С НАСРОЧЕНИ ДЕЛА
       [График на съдебните заседания]

От тази страница може да бъде направена справка за насрочените дела (насрочени съдебни заседания) в Районен съд – Омуртаг. Информацията е организирана в списък и е разделена по периоди, подредени хронологично, като всеки един период обхваща една календарна седмица.
За да разгледате справка за насрочени съдебни заседания за определена дата е необходимо да изберете период от списъка по-долу.
 
Списък с насрочени съдебни заседания
Насрочени дела по периоди (седмици) от 14.10.2019 г. до 03.11.2019 г.

Насрочване
на делото
Вид дело,
№ и година
Предмет
Обвинител, ищец, жалбоподател
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав
Седмица № 42/2019 (от 14.10.2019 г. до 20.10.2019 г.)
вторник, 15 октомври 2019 г. (15.10.2019 г.)
09:30 ч.
АНД № 154/2019
Предмет: КАТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: С.В.Г.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ОД НА МВР ТЪРГОВИЩЕ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
09:45 ч.
АНД № 157/2019
Предмет: КАТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: К.Х.К.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ОД НА МВР ТЪРГОВИЩЕ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
АНД № 158/2019
Предмет: КАТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: С.А.К.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РУ ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
АНД № 153/2019
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: П.В.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
четвъртък, 17 октомври 2019 г. (17.10.2019 г.)
09:30 ч.
НОХД № 75/2019
Предмет: Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: З.А.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:30 ч.
НОХД № 185/2019
Предмет: Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Ю.М.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
Седмица № 43/2019 (от 21.10.2019 г. до 27.10.2019 г.)
вторник, 22 октомври 2019 г. (22.10.2019 г.)
11:00 ч.
Гражданско дело № 402/2018
Предмет: Искове по КЗ
Обвинител, ищец, жалбоподател: И.Й.И.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ЗАД "А. Б."
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
14:00 ч.
Гражданско дело № 309/2019
Предмет: Искове по СК - издръжка, изменение
Обвинител, ищец, жалбоподател: Ш.Д.А.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Б.И.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
14:30 ч.
Гражданско дело № 38/2019
Предмет: Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.
Обвинител, ищец, жалбоподател: Ф.А.А.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Р.М.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
сряда, 23 октомври 2019 г. (23.10.2019 г.)
10:00 ч.
АНД № 137/2019
Предмет: КАТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: К.М.С.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РУ НА МВР ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
10:30 ч.
АНД № 168/2019
Предмет: НАП
Обвинител, ищец, жалбоподател: ЕТ "Л.-Х.Х."
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ЦУ НА НАП ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ - ВАРНА
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:00 ч.
АНД № 169/2019
Предмет: НАП
Обвинител, ищец, жалбоподател: Л.С.С.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ЦУ НА НАП ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ - ВАРНА
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:30 ч.
АНД № 170/2019
Предмет: КАТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: С.А.Т.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ОД НА МВР ТЪРГОВИЩЕ СЕКТОР "ПП"
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
14:30 ч.
АНД № 176/2019
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Ф.И.Ю.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
четвъртък, 24 октомври 2019 г. (24.10.2019 г.)
09:30 ч.
НОХД № 161/2019
Предмет: Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.А.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
петък, 25 октомври 2019 г. (25.10.2019 г.)
11:00 ч.
НОХД № 160/2019
Предмет: Унищожаване и повреждане
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: К.К.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
Седмица № 44/2019 (от 28.10.2019 г. до 03.11.2019 г.)
вторник, 29 октомври 2019 г. (29.10.2019 г.)
09:30 ч.
Гражданско дело № 1/2017
Предмет: Делба
Обвинител, ищец, жалбоподател: З.А.С., Н.Н.К., Б.Н.К.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: И.Ш.С., Г.Ш.М., А.Х.А., А.А.Х., А.А.Х., Г.А.С., И.Ш.М., М.Ш.М., Ю.М.Ю., И.М.Ю.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
Гражданско дело № 376/2018
Предмет: Делба
Обвинител, ищец, жалбоподател: Н.Ю.Н.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Б.Ю.Х., С.О.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
Гражданско дело № 338/2019
Предмет: Искове по СК - развод по взаимно съгласие
Обвинител, ищец, жалбоподател: Г.С.С., Я.И.С.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата:  
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:00 ч.
Гражданско дело № 474/2018
Предмет: Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение
Обвинител, ищец, жалбоподател: К. И. ИНВЕСТМЪНТС БГ" ЕАД
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Г.А.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
14:30 ч.
АНД № 183/2019
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.А.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
сряда, 30 октомври 2019 г. (30.10.2019 г.)
10:00 ч.
НОХД № 62/2019
Предмет: Длъжностно присвояване, за улесняването на което е извършено и друго престъпление, не по- тежко наказуемо
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.И.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
четвъртък, 31 октомври 2019 г. (31.10.2019 г.)
09:30 ч.
НОХД № 164/2019
Предмет: Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Б.Й.С.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
петък, 1 ноември 2019 г. (01.11.2019 г.)
11:30 ч.
Гражданско дело № 450/2018
Предмет: Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение
Обвинител, ищец, жалбоподател: ОБЩИНА ГР. АНТОНОВО
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Б.А.Я.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
 
Публикуваният списък има единствено спомагателна функция. Евентуалното наличие на грешки в него, не поражда правни последици, свързани с призоваването и явяването на страните, техните представители и другите участници в съдебно заседание.

Последна актуализация: петък, 11 октомври 2019 г. | 16:20 ч.