СПИСЪК С НАСРОЧЕНИ ДЕЛА
       [График на съдебните заседания]

От тази страница може да бъде направена справка за насрочените дела (насрочени съдебни заседания) от Районен съд – Омуртаг. Информацията е организирана в списък и е разделена по периоди, подредени хронологично, като всеки един период обхваща една календарна седмица.
За да разгледате справка за насрочени съдебни заседания за определена дата е необходимо да изберете период от списъка по-долу.
 
Списък с насрочени съдебни заседания
Насрочени дела по периоди (седмици) от 16.04.2018 г. до 06.05.2018 г.

Насрочване
на делото
Вид дело,
№ и година
Предмет
Обвинител, ищец, жалбоподател
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав
Седмица № 16/2018 (от 16.04.2018 г. до 22.04.2018 г.)
вторник, 17 април 2018 г. (17.04.2018 г.)
09:30 ч.
Гражданско дело № 409/2017
Предмет: Искове за недействителност на правни сделки
Обвинител, ищец, жалбоподател: Е.Н.П.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Л.Л.Л., П.Л.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:15 ч.
Гражданско дело № 110/2018
Предмет: Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.
Обвинител, ищец, жалбоподател: ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР. ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата:  
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
Гражданско дело № 111/2018
Предмет: Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.
Обвинител, ищец, жалбоподател: ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГРАД ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата:  
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:00 ч.
АНД № 41/2018
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Р.Р.О.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
14:30 ч.
Гражданско дело № 15/2017
Предмет: Делба
Обвинител, ищец, жалбоподател: Д.С.С.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Д.И.Д.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
14:30 ч.
НОХД № 60/2018
Предмет: Привилегирован състав на кражба
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.С.С.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
сряда, 18 април 2018 г. (18.04.2018 г.)
09:30 ч.
НОХД № 13/2018
Предмет: Изнасилване
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Е.М.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
АНД № 14/2018
Предмет: КАТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: А.С.М.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РУ ОМУРТАГ ПРИ МВР
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
10:30 ч.
НОХД № 32/2018
Предмет: Склоняване към проституция
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.Й.С.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
четвъртък, 19 април 2018 г. (19.04.2018 г.)
10:30 ч.
АНД № 44/2018
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Х.И.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
Седмица № 17/2018 (от 23.04.2018 г. до 29.04.2018 г.)
вторник, 24 април 2018 г. (24.04.2018 г.)
09:30 ч.
ЧНД № 20/2018
Предмет: Производство по молби за реабилитация
Обвинител, ищец, жалбоподател: И.Й.И.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
НОХД № 23/2018
Предмет: Лъжесвидетелстване
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Р.И.Ш.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
14:30 ч.
Гражданско дело № 63/2016
Предмет: ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН
Обвинител, ищец, жалбоподател: Е.Х.С.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.Х.С., Р.Ш.К., Ф.Б.О., С.А.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
сряда, 25 април 2018 г. (25.04.2018 г.)
10:00 ч.
НОХД № 38/2017
Предмет: Умишлен палеж
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Й.И.Й., И.М.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
14:30 ч.
ЧГД № 132/2018
Предмет: Процедура по Регламент 1393/2007 г
Обвинител, ищец, жалбоподател: М. - Б.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Д.С.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
14:45 ч.
ЧГД № 133/2018
Предмет: Процедура по Регламент 1393/2007 г
Обвинител, ищец, жалбоподател: М. - Б.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Л.Д.Д.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
15:00 ч.
ЧГД № 134/2018
Предмет: Процедура по Регламент 1393/2007 г
Обвинител, ищец, жалбоподател: М. - Б.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Н.Х.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
четвъртък, 26 април 2018 г. (26.04.2018 г.)
10:00 ч.
НОХД № 36/2018
Предмет: Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: И.Г.И., Д.М.С.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
14:00 ч.
АНД № 52/2018
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Х.И.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
14:30 ч.
НОХД № 39/2018
Предмет: Престъпления против горското стопанство
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Б.Н.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
петък, 27 април 2018 г. (27.04.2018 г.)
10:00 ч.
Гражданско дело № 385/2017
Предмет: Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение
Обвинител, ищец, жалбоподател: БАНКА "Д." ЕАД ГР. С.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Л.И.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
10:00 ч.
Гражданско дело № 127/2018
Предмет: Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.
Обвинител, ищец, жалбоподател: ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР. ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: А.Б.Х., А.Т.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
10:30 ч.
Гражданско дело № 366/2017
Предмет: Искове по СК - издръжка, изменение
Обвинител, ищец, жалбоподател: М.А.К.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.И.С.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:00 ч.
АНД № 58/2018
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.М.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:30 ч.
АНД № 192/2017
Предмет: КАТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: М.Г.Р.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РУ ГР. ОМУРТАГ ПРИ ОД НА МВР ТЪРГОВИЩЕ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
Седмица № 18/2018 (от 30.04.2018 г. до 06.05.2018 г.)
четвъртък, 3 май 2018 г. (03.05.2018 г.)
09:30 ч.
НОХД № 15/2018
Предмет: Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Х.М.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова

Последна актуализация: петък, 13 април 2018 г. | 18:24 ч.