Дати и събития от историята на Районен съд – Омуртаг

Районен съд – Омуртаг е един от 3-те районни съдилища в съдебен окръг Търговище. Към Районен съд – Омуртаг са обособени като самостоятелни - Съдебно-изпълнителна служба и Бюро съдимост. В сградата на съда се помещава и Служба по вписванията към Агенция по вписванията.
 
1901 г.
Районен съд – Омуртаг е създаден след 1878 г.
 
През 1913 г. е имало пожар в съда, след което отново е започнал да функционира, като има запазени документи в нотариална служба от 1914 г.


От създаването на Районен съд – Омуртаг съдии, които са работили в съда:

 

Първи съдия е бил: » НИКОЛА НАНОВ
от 1915 г. до 1919 г. » СИМЕОН ДАМЯНОВ АВРАМОВ
от 1945 г. до 1951 г. » РАЧО ДИМИТРОВ РУСЧЕВ
от 1951 г. до 1959 г. » СИМЕОН НОВАЧКОВ
от 1959 г. до 1961 г. » РАЧО ДИМИТРОВ РУСЧЕВ
от 1961 г. до 1965 г. » МЕТОДИ ТОДОРОВ СТОИМЕНОВ
от 1966 г. до 1967 г. » РАЧО ДИМИТРОВ РУСЧЕВ
от 1967 г. до 1967 г. » НАЙДЕН РАДКОВСКИ
от 1967 г. до 1970 г. » БОРИСЛАВ ЕВТИМОВ
от 1970 г. до 1971 г. » ИВАН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
от 1971 г. до 1990 г. » ИВАН ДОБРЕВ МАРКОВ
от 1981 г. до 1992 г. » СОНЯ ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
от 1991 г. до 1997 г. » ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ
от 1992 г. до 1993 г. » СВЕТЛАН НИКОЛОВ АТАНАСОВ
от 1994 г. до 2001 г. » АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ
от 1997 г. до 2007 г. » КРАСИМИРА ТОДОРОВА ИВАНОВА
от 2001 г. до 2008 г. » ПЛАМЕН МИТКОВ ДРАГАНОВ
от 2003 г. до 2007 г. » РОСИЦА РАДКОВА ЦВЕТКОВА
от 2004 г. до 2005 г. » НЕВЯНА ПЕЙЧЕВА ЗАХАРИЕВА
от 2006 г. до 2014 г. » ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КАРАНИКОЛОВ
от 2007 г. до 2016 г. » СТАНИМИР НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ-КЮЛЕРОВ
 

Съдии към настоящия момент в Районен съд – Омуртаг са:
от 1998 г. » АНЕТА ИВАНОВА ПЕТРОВА
от 2008 г. » НЕВЯНА ПЕЙЧЕВА ЗАХАРИЕВА
 
От месец април 2015 г. НЕВЯНА ПЕЙЧЕВА ЗАХАРИЕВА e Административен ръководител – председател на Районен съд – Омуртаг.
 
Към настоящият момент щатната численост на Районен съд – Омуртаг включва 2 броя магистрати, 2 броя съдии - държавен съдебен изпълнител и съдия по вписванията, както и 14 броя съдебни служители, разделени в специализирана и обща администрация.