Приключили конкурси в Районен съд – Омуртаг

На тази страница се публикува информация за провежданите и приключилите конкурси в Районен съд – Омуртаг след 2008 година. От тук може да изтеглите примерна бланка на „Заявление за кандидатстване на работа“ в следните файлови формати: RTF (Rich Text Format), PDF (Portable Document Format) и ODT (OpenDocument Text).

Към момента са приключили 4 конкурса в Районен съд – Омуртаг!
 

КОНКУРС за длъжността "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР" » Още информация...
 
КОНКУРС по документи и събеседване за длъжността "ЧИСТАЧ" » Още информация...
 
КОНКУРС по документи и събеседване за длъжността "ОГНЯР" » Още информация...
 
КОНКУРС по документи и проверка на практическите умения за работа с компютърна техника – Microsoft Office и Microsoft Windows, както и със стандартно офис оборудване за длъжността "ДЕЛОВОДИТЕЛ - СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ" » Още информация...