ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

На тази страница се предоставя информация за публикувани обяви и съобщения от Районен съд – Омуртаг. Информацията е представена под формата на отделни статии.


» Районен съд – Омуртаг обявява дни на отворените врати.

РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ

О Б Я В А

 

Със заповед № РД-12-02 от 04.01.2013 година на административния ръководител - председател на Районен съд – Омуртаг, се определят, за всяко четиримесечие на 2013 година, следните дни на отворените врати:

  • понеделник, 15 април 2013 година;
  • петък, 05 юли 2013 година;
  • петък, 15 ноември 2013 година.

 

Публикувано на 04.01.2013 г.

 

» Актуализиране на списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица.

РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ

О Б Я В А

 

Във връзка с актуализиране списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжен съд – Търговище и Административен съд – Търговище, Районен съд – Омуртаг обявява на вниманието на всички желаещи да бъдат включени в списъка на вещите лица, че могат да подават заявление за това и до председателя на Районен съд – Омуртаг.

Заявленията е необходимо да съдържат данните по чл. 400, ал. 1 от Закона за съдебната власт, и да бъдат придружени със съответните документи съгласно чл. 400, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

Препоръчително е документите да бъдат подавани до дата: четвъртък, 01 септември 2011 г., включително.

 

Публикувано на 21.07.2011 г.