ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

На тази страница се предоставя информация за публикувани обяви и съобщения от Районен съд – Омуртаг. Информацията е представена под формата на отделни статии.


» Информация за професионална биография

РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ

Съобщение

Във връзка с Решение по Протокол № 2 от заседание на ВСС, проведено на 15 януари 2015 година е открита процедура за избор на Административен ръководител – Председател на Районен съд – Омуртаг.

Има един кандидат, който е подал документи за участие в процедурата, а именно: съдия Невяна Захариева, към момента съдия в Районен съд – Омуртаг.

В изпълнение на Решение на комисия "Публична комуникация" към ВСС по Протокол № 21 от 27.05.2014 г., публикуваме кратка информация за професионалната биография на кандидата:

- съдия Невяна Захариева:
от 01.10.1997 г. до 30.09.1998 г. - съдебен кандидат в ОС - Търговище
от 13.04.1999 г. до 31.07.1999 г. - съдия изпълнител в РС - Омуртаг
от 10.01.2000 г. до 10.01.2002 г. - младши прокурор в РП - Омуртаг
от 17.06.2002 г. до 09.12.2004 г. - адвокат в АК - Търговище
от 09.12.2004 г. до 01.10.2005 г. - съдия в Районен съд – Омуртаг
от 21.12.2005 г. до 01.07.2008 г. - адвокат в АК - Търговище
от 01.07.2008 г. - към момента съдия в Районен съд – Омуртаг

 

 

Публикувано на 16.02.2015 г.

 

» Районен съд – Омуртаг обявява "Ден на отворени врати" през 2015 г.

РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ

О Б Я В А

 

Със заповед № РД-12-02 от 05.01.2015 година на И. Ф. Административен ръководител - Председател на Районен съд – Омуртаг, се определя датата - петък, 24 април 2015 г. за провеждане на "Ден на отворени врати" в Районен съд – Омуртаг.

 

 

Публикувано на 07.01.2015 г.

 

» Информация за професионална биография

РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ

Съобщение

 

Във връзка с Решение по Протокол № 22 от заседание на ВСС, проведено на 29 май 2014 година е открита процедура за избор на Административен ръководител – Председател на Районен съд – Омуртаг.

Има двама кандидати, които са подали документи за участие в процедурата, а именно: съдия Невяна Захариева и съдия Станимир Йорданов-Кюлеров, към момента съдии в Районен съд – Омуртаг.

В изпълнение на Решение на комисия "Публична комуникация" към ВСС по Протокол № 21 от 27.05.2014 г., публикуваме кратка информация за професионалната биография на кандидатите:

- съдия Невяна Захариева:
от 01.10.1997 г. до 30.09.1998 г. - съдебен кандидат в ОС - Търговище
от 13.04.1999 г. до 31.07.1999 г. - съдия изпълнител в РС - Омуртаг
от 10.01.2000 г. до 10.01.2002 г. - младши прокурор в РП - Омуртаг
от 17.06.2002 г. до 09.12.2004 г. - адвокат в АК - Търговище
от 09.12.2004 г. до 01.10.2005 г. - съдия в Районен съд – Омуртаг
от 21.12.2005 г. до 01.07.2008 г. - адвокат в АК - Търговище
от 01.07.2008 г. - към момента съдия в Районен съд – Омуртаг

- съдия Станимир Йорданов-Кюлеров:
от 01.02.2002 г. до 01.04.2002 г. - съд. кандидат в ОС - Търговище
от 01.06.2002 г. до 05.08.2002 г. - съд. кандидат в ОС - Търговище
от 27.01.2003 г. до 03.07.2005 г. - юрисконсулт в Д "СП" Омуртаг
от 04.07.2005 г. до 14.10.2007 г. - ДСИ в Районен съд – Омуртаг
от 15.10.2007 г. - към момента - съдия в Районен съд – Омуртаг

 

Публикувано на 01.08.2014 г.

 

» Районен съд – Омуртаг обявява ден на отворените врати.

РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ

О Б Я В А

 

Със заповед № РД-12-008 от 09.01.2014 година на административния ръководител - председател на Районен съд - град Омуртаг, се определя ден на отворените врати в Районен съд - град Омуртаг на дата: сряда, 9 април 2014 г.

 

 

Публикувано на 10.01.2014 г.

 

» Ден на отворени врати в Районен съд – Омуртаг - понеделник, 15.04.2013 година

РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ

Съобщение

 

На 15 април 2013 година в сградата на Районен съд – Омуртаг се проведе "Ден на отворени врати". Инициативата има за цел да спомогне за повишаване на правната култура на гражданите и постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система.

За провеждането на инициативата, обществеността на гр. Омуртаг беше информирана чрез публикация на сайта на съда и бяха поканени ученици от средните училища в града.

В деня на отворените врати беше дадена възможност на желаещите да се запознаят с организацията на работа на съдиите и съдебните служители, със съдебни процедури, с работата и функциите на съдебните служби в Районен съд - град Омуртаг, да разгледат съдебните зали, да присъстват на провежданите съдебни заседания. На разположение на посетителите бяха предоставени информационни материали и брошури за работата на съдилищата и прилаганите административни съдебни услуги и процедури в тяхно улеснение.

От 11:00 часа група ученици от VIII клас от училище "Акад. Даки Йорданов", град Омуртаг, разгледаха част от съдебната палата и посетиха съдебна заседателна зала. На разположение бяха предоставени брошури с Конвенция за правата на детето, пътеводител в съдебните процедури и информационни брошури за инициативата "Ден на отворени врати".

Посетителите присъстваха на презентирането на основни дати и събития от историята на съда, бяха запознати с структурата и дейността на Районен съд - град Омуртаг, както и с основните видове административни съдебни услуги, които се предоставят. В процеса на презентиране бе извършено представяне на официалния сайт на Районен съд - град Омуртаг, като посетителите бяха запознати с основните възможности, които той предлага и информационните услуги от които могат да се възползват при търсене на важна за тях информация.

По време на събитието гостите имаха възможност да присъстват на публично разпределение на съдебни дела, демонстрирано от Административният ръководител – Председател на Районен съд - град Омуртаг Анета ПЕТРОВА, както и да зададат своите въпроси към съдебни служители и съдии от Районен съд – Омуртаг.

 

Публикувано на 18.04.2013 г.