ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

На тази страница се предоставя информация за публикувани обяви и съобщения от Районен съд – Омуртаг. Информацията е представена под формата на отделни статии.


» Районен съд – Омуртаг обявява "Ден на отворени врати" през 2019 г.

РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ

ОБЯВА

 

Със заповед № РД-12-027 от 29.03.2019 година на Административният ръководител - Председател на Районен съд – Омуртаг, се определя датата - понеделник, 15 април 2019 г. за провеждане на "Ден на отворени врати" в Районен съд – Омуртаг на тема "Да опознаем дейността на съда".

 

Публикувано на 08.04.2019 г.

 

» Висшият съдебен съвет организира конкурс за ученическо есе на тема "Откровено за съдебната власт"

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

СЪОБЩЕНИЕ

 

Висшият съдебен съвет организира конкурс за ученическо есе на тема "Откровено за съдебната власт", като част от инициативата Ден на отворените врати във Висшия съдебен съвет.

Съгласно Регламента в конкурса могат да участват учениците от VIII-и до ХІІ-и клас, като срокът за подаване на творбите е от 01.04.2019 г. до 20.05.2019 г., включително. Всеки участник има право да участва с едно есе.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок от 01.04.2019 г. до 20.05.2019 г., включително по електронна поща на адрес: konkurs.vss@vss.justice.bg. Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.

Обявяването на победителя и връчването на наградата – лаптоп, както и две поощрителни награди – фотоапарати, ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет - 07.06.2019 г.

 

Публикувано на 02.04.2019 г.

 

» Районен съд – Омуртаг обявява "Ден на отворени врати" през 2018 г.

РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ

О Б Я В А

 

Със заповед № РД-12-009 от 30.01.2018 година на Административният ръководител - Председател на Районен съд – Омуртаг, се определя датата - понеделник, 23 април 2018 г. за провеждане на "Ден на отворени врати" в Районен съд – Омуртаг.

 

Публикувано на 06.02.2018 г.

 

» Районен съд – Омуртаг обявява "Ден на отворени врати" през 2017 г.

РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ

О Б Я В А

 

Със заповед № РД-12-025 от 10.04.2017 година на Административният ръководител - Председател на Районен съд – Омуртаг, се определя датата - четвъртък, 20 април 2017 г. за провеждане на "Ден на отворени врати" в Районен съд – Омуртаг.

 

Публикувано на 13.04.2017 г.

 

» Районен съд – Омуртаг обявява "Ден на отворени врати" през 2016 г.

РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ

О Б Я В А

 

Със заповед № РД-12-25 от 21.03.2016 година на Административният ръководител - Председател на Районен съд – Омуртаг, се определя датата - петък, 15 април 2016 г. за провеждане на "Ден на отворени врати" в Районен съд – Омуртаг.

 

Публикувано на 21.03.2016 г.