ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

На тази страница се предоставя информация за публикувани обяви и съобщения от Районен съд – Омуртаг. Информацията е представена под формата на отделни статии.


» Районен съд – Омуртаг обявява "Ден на отворени врати" през 2018 г.

РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ

О Б Я В А

 

Със заповед № РД-12-009 от 30.01.2018 година на Административният ръководител - Председател на Районен съд – Омуртаг, се определя датата - понеделник, 23 април 2018 г. за провеждане на "Ден на отворени врати" в Районен съд – Омуртаг.

 

Публикувано на 06.02.2018 г.

 

» Районен съд – Омуртаг обявява "Ден на отворени врати" през 2017 г.

РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ

О Б Я В А

 

Със заповед № РД-12-025 от 10.04.2017 година на Административният ръководител - Председател на Районен съд – Омуртаг, се определя датата - четвъртък, 20 април 2017 г. за провеждане на "Ден на отворени врати" в Районен съд – Омуртаг.

 

Публикувано на 13.04.2017 г.

 

» Районен съд – Омуртаг обявява "Ден на отворени врати" през 2016 г.

РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ

О Б Я В А

 

Със заповед № РД-12-25 от 21.03.2016 година на Административният ръководител - Председател на Районен съд – Омуртаг, се определя датата - петък, 15 април 2016 г. за провеждане на "Ден на отворени врати" в Районен съд – Омуртаг.

 

Публикувано на 21.03.2016 г.

 

» Информация за професионална биография

РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ

Съобщение

Във връзка с Решение по Протокол № 2 от заседание на ВСС, проведено на 15 януари 2015 година е открита процедура за избор на Административен ръководител – Председател на Районен съд – Омуртаг.

Има един кандидат, който е подал документи за участие в процедурата, а именно: съдия Невяна Захариева, към момента съдия в Районен съд – Омуртаг.

В изпълнение на Решение на комисия "Публична комуникация" към ВСС по Протокол № 21 от 27.05.2014 г., публикуваме кратка информация за професионалната биография на кандидата:

- съдия Невяна Захариева:
от 01.10.1997 г. до 30.09.1998 г. - съдебен кандидат в ОС - Търговище
от 13.04.1999 г. до 31.07.1999 г. - съдия изпълнител в РС - Омуртаг
от 10.01.2000 г. до 10.01.2002 г. - младши прокурор в РП - Омуртаг
от 17.06.2002 г. до 09.12.2004 г. - адвокат в АК - Търговище
от 09.12.2004 г. до 01.10.2005 г. - съдия в Районен съд – Омуртаг
от 21.12.2005 г. до 01.07.2008 г. - адвокат в АК - Търговище
от 01.07.2008 г. - към момента съдия в Районен съд – Омуртаг

 

 

Публикувано на 16.02.2015 г.

 

» Районен съд – Омуртаг обявява "Ден на отворени врати" през 2015 г.

РАЙОНЕН СЪД – ОМУРТАГ

О Б Я В А

 

Със заповед № РД-12-02 от 05.01.2015 година на И. Ф. Административен ръководител - Председател на Районен съд – Омуртаг, се определя датата - петък, 24 април 2015 г. за провеждане на "Ден на отворени врати" в Районен съд – Омуртаг.

 

 

Публикувано на 07.01.2015 г.