СПИСЪК С НАСРОЧЕНИ ДЕЛА
       [График на съдебните заседания]

От тази страница може да бъде направена справка за насрочените дела (насрочени съдебни заседания) от Районен съд – Омуртаг. Информацията е организирана в списък и е разделена по периоди, подредени хронологично, като всеки един период обхваща една календарна седмица.
За да разгледате справка за насрочени съдебни заседания за определена дата е необходимо да изберете период от списъка по-долу.
 
Списък с насрочени съдебни заседания
Насрочени дела по периоди (седмици) от 21.08.2017 г. до 10.09.2017 г.

Насрочване
на делото
Вид дело,
№ и година
Предмет
Обвинител, ищец, жалбоподател
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав
Седмица № 34/2017 (от 21.08.2017 г. до 27.08.2017 г.)
понеделник, 21 август 2017 г. (21.08.2017 г.)
10:00 ч.
НЧХД № 124/2017
Предмет: Лека телесна повреда
Обвинител, ищец, жалбоподател: И.М.И.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Х.М.И.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
вторник, 22 август 2017 г. (22.08.2017 г.)
09:30 ч.
Гражданско дело № 262/2017
Предмет: Искове по СК - развод по взаимно съгласие
Обвинител, ищец, жалбоподател: С.Х.Й., Г.Х.И.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата:  
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
Гражданско дело № 236/2017
Предмет: Производства по Закона за защита от домашното насилие
Обвинител, ищец, жалбоподател: П.М.Д.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Д.Н.Д.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
14:00 ч.
Гражданско дело № 291/2017
Предмет: Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.
Обвинител, ищец, жалбоподател: Г.Р.Л.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: И.Д.Л.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
Седмица № 35/2017 (от 28.08.2017 г. до 03.09.2017 г.)
вторник, 29 август 2017 г. (29.08.2017 г.)
09:30 ч.
ЧНД № 166/2017
Предмет: Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)
Обвинител, ищец, жалбоподател: И.Е.П.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
НОХД № 122/2017
Предмет: Престъпления против горското стопанство
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Р.Р.Д., И.К.И., Х.Ю.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:00 ч.
Гражданско дело № 331/2017
Предмет: Производства по Закона за защита от домашното насилие
Обвинител, ищец, жалбоподател: А.А.М.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Р.А.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
сряда, 30 август 2017 г. (30.08.2017 г.)
09:30 ч.
АНД № 181/2017
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Е.Х.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
четвъртък, 31 август 2017 г. (31.08.2017 г.)
10:00 ч.
НОХД № 171/2017
Предмет: Измама
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Е.А.И., К.Г.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
Седмица № 36/2017 (от 04.09.2017 г. до 10.09.2017 г.)
вторник, 5 септември 2017 г. (05.09.2017 г.)
14:30 ч.
Гражданско дело № 285/2017
Предмет: АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА
Обвинител, ищец, жалбоподател: Х. Е. Х. - ЗП
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ - ТЪРГОВИЩЕ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева

Последна актуализация: събота, 19 август 2017 г. | 13:35 ч.