СПИСЪК С НАСРОЧЕНИ ДЕЛА
       [График на съдебните заседания]

От тази страница може да бъде направена справка за насрочените дела (насрочени съдебни заседания) от Районен съд – Омуртаг. Информацията е организирана в списък и е разделена по периоди, подредени хронологично, като всеки един период обхваща една календарна седмица.
За да разгледате справка за насрочени съдебни заседания за определена дата е необходимо да изберете период от списъка по-долу.
 
Списък с насрочени съдебни заседания
Насрочени дела по периоди (седмици) от 18.12.2017 г. до 07.01.2018 г.

Насрочване
на делото
Вид дело,
№ и година
Предмет
Обвинител, ищец, жалбоподател
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав
Седмица № 51/2017 (от 18.12.2017 г. до 24.12.2017 г.)
вторник, 19 декември 2017 г. (19.12.2017 г.)
10:00 ч.
НОХД № 218/2017
Предмет: Лъжесвидетелстване
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Р.И.Ш.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
сряда, 20 декември 2017 г. (20.12.2017 г.)
10:00 ч.
АНД № 258/2017
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: И.А.Д.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
10:30 ч.
АНД № 259/2017
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Е.З.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
петък, 22 декември 2017 г. (22.12.2017 г.)
10:00 ч.
НОХД № 288/2017
Предмет: Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: В.Х.С.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
10:30 ч.
ЧГД № 529/2017
Предмет: Процедура по Регламент 1393/2007 г
Обвинител, ищец, жалбоподател: МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО СОФИЯ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Д.Д.С.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:00 ч.
ЧНД № 285/2017
Предмет: Производство по предложение за принудителни медицински мерки по чл. 89 от НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Е.Е.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
Седмица № 52/2017 (от 25.12.2017 г. до 31.12.2017 г.)
четвъртък, 28 декември 2017 г. (28.12.2017 г.)
10:00 ч.
АНД № 244/2017
Предмет: ДАМТН
Обвинител, ищец, жалбоподател: ОБЩИНА ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:00 ч.
АНД № 247/2017
Предмет: МВР
Обвинител, ищец, жалбоподател: Х.М.Ч.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РУ ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
Седмица № 01/2018 (от 01.01.2018 г. до 07.01.2018 г.)
четвъртък, 4 януари 2018 г. (04.01.2018 г.)
11:00 ч.
Гражданско дело № 330/2017
Предмет: Искове за трудово възнаграждение
Обвинител, ищец, жалбоподател: Е.Б.А.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ТОПЛИВО АД, КЛОН Р.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева

Последна актуализация: петък, 15 декември 2017 г. | 15:58 ч.