СПИСЪК С НАСРОЧЕНИ ДЕЛА
       [График на съдебните заседания]

От тази страница може да бъде направена справка за насрочените дела (насрочени съдебни заседания) от Районен съд – Омуртаг. Информацията е организирана в списък и е разделена по периоди, подредени хронологично, като всеки един период обхваща една календарна седмица.
За да разгледате справка за насрочени съдебни заседания за определена дата е необходимо да изберете период от списъка по-долу.
 
Списък с насрочени съдебни заседания
Насрочени дела по периоди (седмици) от 23.10.2017 г. до 12.11.2017 г.

Насрочване
на делото
Вид дело,
№ и година
Предмет
Обвинител, ищец, жалбоподател
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав
Седмица № 43/2017 (от 23.10.2017 г. до 29.10.2017 г.)
понеделник, 23 октомври 2017 г. (23.10.2017 г.)
09:30 ч.
Гражданско дело № 408/2017
Предмет: Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.
Обвинител, ищец, жалбоподател: ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР. ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата:  
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
Гражданско дело № 406/2017
Предмет: Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.
Обвинител, ищец, жалбоподател: ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР. ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата:  
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
Гражданско дело № 401/2016
Предмет: Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение
Обвинител, ищец, жалбоподател: ПРИВАТСИСТЕМ ООД
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ОБЩИНА ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
14:30 ч.
АНД № 227/2017
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: К.Н.С.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
вторник, 24 октомври 2017 г. (24.10.2017 г.)
09:30 ч.
АНД № 194/2017
Предмет: МВР
Обвинител, ищец, жалбоподател: Ю.Х.С.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РУ МВР - ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
АНД № 195/2017
Предмет: КАТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: М.П.К.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РУ МВР - ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
НОХД № 216/2017
Предмет: Кражба
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: А.Х.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:30 ч.
НОХД № 236/2017
Предмет: Неизпълнение на съдебно решение
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Б.А.И.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
14:00 ч.
ЧНД № 223/2017
Предмет: Производство по молби за реабилитация
Обвинител, ищец, жалбоподател: И.П.В.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
14:30 ч.
АНД № 190/2017
Предмет: ДИТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАДИТА ООД
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ГР. ТЪРГОВИЩЕ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
15:00 ч.
АНД № 192/2017
Предмет: КАТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: М.Г.Р.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РУ ГР. ОМУРТАГ ПРИ ОД НА МВР ТЪРГОВИЩЕ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
сряда, 25 октомври 2017 г. (25.10.2017 г.)
11:00 ч.
АНД № 212/2017
Предмет: КАТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: А.М.А.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РУ НА МВР
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:30 ч.
ЧНД № 204/2017
Предмет: Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Р.А.К.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
14:30 ч.
Гражданско дело № 407/2017
Предмет: Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.
Обвинител, ищец, жалбоподател: ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР. ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата:  
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
15:00 ч.
Гражданско дело № 412/2017
Предмет: Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.
Обвинител, ищец, жалбоподател: ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР. ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата:  
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
четвъртък, 26 октомври 2017 г. (26.10.2017 г.)
09:30 ч.
НОХД № 205/2017
Предмет: Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: И.Й.И.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:00 ч.
Гражданско дело № 408/2016
Предмет: Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014
Обвинител, ищец, жалбоподател: С.О.К.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.Р.И.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
петък, 27 октомври 2017 г. (27.10.2017 г.)
10:00 ч.
НОХД № 213/2017
Предмет: Неплащане на издръжка
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Ш.М.И.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
Седмица № 44/2017 (от 30.10.2017 г. до 05.11.2017 г.)
понеделник, 30 октомври 2017 г. (30.10.2017 г.)
10:00 ч.
Гражданско дело № 384/2017
Предмет: Искове по СК - издръжка, изменение
Обвинител, ищец, жалбоподател: М.А.К.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: В.И.С.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
АНД № 158/2017
Предмет: КАТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: С.М.М.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГРАД ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
10:30 ч.
АНД № 207/2017
Предмет: РДГ
Обвинител, ищец, жалбоподател: А.Х.Х.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР. ШУМЕН
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
11:10 ч.
АНД № 208/2017
Предмет: РДГ
Обвинител, ищец, жалбоподател: А.Х.Х.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГР. ШУМЕН
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
14:30 ч.
Гражданско дело № 63/2016
Предмет: ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН
Обвинител, ищец, жалбоподател: Е.Х.С.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.Х.С., Р.Ш.К., Ф.Б.О., С.А.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
вторник, 31 октомври 2017 г. (31.10.2017 г.)
09:30 ч.
АНД № 225/2017
Предмет: КАТ
Обвинител, ищец, жалбоподател: Г.Д.Е.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ГРАД ОМУРТАГ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
АНД № 199/2017
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: М.Х.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:00 ч.
Гражданско дело № 330/2017
Предмет: Искове за трудово възнаграждение
Обвинител, ищец, жалбоподател: Е.Б.А.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ТОПЛИВО АД, КЛОН Р.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
сряда, 1 ноември 2017 г. (01.11.2017 г.)
10:00 ч.
НОХД № 38/2017
Предмет: Умишлен палеж
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Й.И.Й., И.М.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
петък, 3 ноември 2017 г. (03.11.2017 г.)
10:00 ч.
НОХД № 140/2010
Предмет: Престъпления против горското стопанство
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Б.В.Р.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
Седмица № 45/2017 (от 06.11.2017 г. до 12.11.2017 г.)
понеделник, 6 ноември 2017 г. (06.11.2017 г.)
14:00 ч.
Гражданско дело № 264/2016
Предмет: Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение
Обвинител, ищец, жалбоподател: БУЛПОЙНТ 2015 ЕООД
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Ф.М.М.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
14:30 ч.
Гражданско дело № 403/2016
Предмет: Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
Обвинител, ищец, жалбоподател: А.М.Я., Т.С.Я.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: В.И.Т., Д.И.А., С.И.А., К.И.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
вторник, 7 ноември 2017 г. (07.11.2017 г.)
09:30 ч.
Гражданско дело № 285/2017
Предмет: АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА
Обвинител, ищец, жалбоподател: Х. Е. Х. - ЗП
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ - ТЪРГОВИЩЕ, ЕТ "О.", БИОЕЛИТ ЕООД, М.М.Б., Н.Е.Х., С.С.А., М.А.О., Ф.И.Ъ., Ш.Ю.Х., М.И.И., ТУС ЕООД,
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
Гражданско дело № 240/2017
Предмет: Облигационни искове между съсобственици
Обвинител, ищец, жалбоподател: ЗКПУ "ЕДИНСТВО" С. В.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Е.М.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:30 ч.
Гражданско дело № 215/2017
Предмет: Искове за развод и недействителност на брака
Обвинител, ищец, жалбоподател: М.Х.Х.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.А.О.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:00 ч.
Гражданско дело № 291/2017
Предмет: Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.
Обвинител, ищец, жалбоподател: Г.Р.Л.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: И.Д.Л.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:30 ч.
Гражданско дело № 466/2016
Предмет: Делба
Обвинител, ищец, жалбоподател: С.Н.Д., П.Д.П., Р.Д.П.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.А.Е., Р.М.Г., С.Й.А., П.Й.А., В.Б.И.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
14:30 ч.
Гражданско дело № 292/2017
Предмет: Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”
Обвинител, ищец, жалбоподател: М.С.М.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД - ТЪРГОВИЩЕ
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
сряда, 8 ноември 2017 г. (08.11.2017 г.)
09:30 ч.
АНД № 209/2017
Предмет: Производства по приложението на чл.78а НК
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: А.А.А.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
10:00 ч.
НЧХД № 123/2017
Предмет: Лека телесна повреда
Обвинител, ищец, жалбоподател: А.Х.О.
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Й.М.С.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
четвъртък, 9 ноември 2017 г. (09.11.2017 г.)
09:30 ч.
НОХД № 218/2017
Предмет: Лъжесвидетелстване
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: Р.И.Ш.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Анета Петрова
11:00 ч.
Гражданско дело № 443/2017
Предмет: Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.
Обвинител, ищец, жалбоподател: ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР. ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата:  
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
петък, 10 ноември 2017 г. (10.11.2017 г.)
10:00 ч.
Гражданско дело № 298/2016
Предмет: Искове по КЗ
Обвинител, ищец, жалбоподател: ГАРАНЦИОНЕН ФОНД
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: А.А.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева
10:30 ч.
НОХД № 221/2017
Предмет: Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера
Обвинител, ищец, жалбоподател: РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ОМУРТАГ
Обвиняем, ответник или ответник на жалбата: С.Е.Х.
Съдия-докладчик и председател на съдебния състав: Докладчик:
Невяна Захариева

Последна актуализация: петък, 20 октомври 2017 г. | 15:59 ч.